MARTINE REINEKE

Levensloop

Al sinds mijn kinderjaren fascineert het menselijk gedrag mij. Met name als mensen zich anders voor doen dan ze zijn.

Waarom doen ze dat? Wat ligt daaraan ten grondslag? Wat wordt er tussen de gesproken woorden niet gezegd? Zeker in mijn pubertijd, een leeftijd waarbij je je gedrag vaak aanpast aan de groep, vond ik dit opvallend. Altijd ben ik op zoek naar het grotere plaatje, ik denk hierbij aan zo’n kleurplaat uit mijn jeugd vol stippen waar cijfertjes bijstaan. Zo is het ook met families: door de verbanden te leggen kom je er achter waar bepaald gedrag vandaan komt. Een workshop Familieopstellingen waar ik toen ik begin 30 was aan deelnam gaf hier al veel inzicht in.

Als mens en moeder in een eenoudergezin met drie kinderen (waarvan eentje inmiddels uit huis) ben ik mij er bijna dagelijks van bewust hoe belangrijk het is om jezelf te kunnen zijn, je te verbinden en niet te oordelen. Je weet tenslotte nooit helemaal wat er in iemand om gaat en wat zijn of haar verhaal is. Elk verhaal mag er zijn en mag gehoord worden. En een verhaal heeft altijd twee kanten: het is maar hoe je er naar kijkt.

Werkervaring

Het werken met en voor mensen heeft altijd als een rode draad door mijn leven heen gelopen.

Dit begon toen ik als consulent in het uitzendwezen en later in de werving & selectie de juiste match moest zien te maken. De functie van PA/Officemanager brachten andere kwaliteiten in mij naar boven: goed kijken en aanvoelen waar een persoon of een team behoefte aan heeft en daar voor zorgen. In mijn jaren als zelfstandig fotograaf kon ik het menselijk gedrag van achter de lens prachtig observeren. Mijn blik bleef vooral hangen op de interactie tussen ouders en hun kinderen. Mijn functie als bestuurslid op de Nederlandse school in Brazilië – waar ik drie jaar heb gewoond – gaf mij een kijkje in het onderwijs. Vaak fungeerde ik als een soort mediator tussen de leerkrachten en de ouders. Ook maakte ik kennis met een geheel andere cultuur en hebben die jaren – doordat ik niet meer in mijn eigen vertrouwde omgeving zat – bijgedragen dat ik tegen mijzelf ‘aanliep’. Een belangrijk inzicht was dat mijn huwelijk ‘op’ was met als gevolg het besluit om alleen met de kinderen terug te gaan naar Nederland. Dat was een grote en emotionele stap: het voelde alsof ik weer bij ‘start’ stond, maar dit keer alleen.

Een traject bij een loopbaancoach jaren geleden was een eerste stap om te onderzoeken wat ik als volgende stap wilde. Want het zinnetje ‘ik wil iets met kinderen doen’ bleef maar in mijn achterhoofd zitten. Deze coachsessies gaven mij veel zelfinzicht. De periode daaropvolgend – mijn baan hield op we redden het niet als samengesteld gezin – bracht mij nog meer verdieping. Ik besloot een opleiding te gaan doen, waarin mijn interesse in het menselijk gedrag en die van kinderen samen kwamen: Gezins- en Opvoedcoach. Daarna volgden er nog meer want mijn nieuwsgierigheid is groot. Maar ja, eigenlijk is de belangrijkste leerschool het leven zelf.

 • Post –HBO opleiding Gezins- en Opvoedcoach – BGL  & Partners (2014)
 • Workshop Familieopstellingen – Tineke Brackel (2009, 2012)
 • Workshop ‘Liefde & Relaties’ – Jan Geurtz (2015)
 • Workshop ‘Seksualiteit van Kind en Gezin’ door Minke de Boer – De Kindercoaches (2015)
 • Workshop ‘De Maskermaker’ – Wibe Veenbaas (2016)
 • Workshop ‘Een Taal Erbij’ – De Kontekst (2016)
 • Basistraining ‘Begeleiden bij Verlies en Rouw’ – Buro Nazorg (2017)
 • Enkele hoofdstukken geredigeerd van het puberboek “Pubermania” – Ingrid van Essen en Kiki Mol-van der Lee (2015)
 • Contactpersoon van de Stichting DONS (Duurzaam Ouderschap Na Scheiding) voor Haarlem/Kennemerland
 • Coördinator Scholen ‘Ereveld Vol Leven’ – een nieuwe vorm van herdenken (2016-2017)
 • Systemisch Coachen – UNLP Amsterdam (2017)
 • Systemisch Werk – De Eerste Verdieping (2018)
 • Basistraining Voice Dialogue – Kollewijn/Mulder opleidingen (2018)

Lid van Nieuw Gezin Nederland

WERKWIJZE

Hoe ziet een coachtraject eruit? We beginnen met een (telefonisch) kennismakingsgesprek waarin ik samen met jou/jullie kijk wat er nodig is en wat ik daarin voor je/jullie kan betekenen. En, niet geheel onbelangrijk, of er een klik is. Het is van belang dat jullie je goed voelen bij mij als coach zodat we zoveel mogelijk kunnen bereiken. Het is tenslotte een proces waar we samen mee aan de slag gaan: jij als de bestuurder van je eigen bus, ik als bijrijder. Dit doen we in mijn praktijk in het centrum van Haarlem of ik kom soms letterlijk aan de keukentafel meekijken met jullie gezin. Ik ben er om rust en overzicht te brengen om van daaruit stap-voor-stap verder te komen.

Cliënten omschrijven mijn aanpak als betrokken, liefdevol en met humor. Vooral dat laatste is belangrijk: humor brengt lichtheid en geeft een opening om dingen net even op een andere wijze te ervaren.

Op basis van deze kennismaking bepalen we het aantal sessies. Dit kan verschillen van twee tot vijf gesprekken aangezien iedereen en daarmee ook elk traject uniek is. We plannen de afspraken en frequentie hiervan in overleg. Betreft de hulpvraag het gezin, dan is het wenselijk dat beide ouders aanwezig zijn, maar een individueel gesprek met alleen de vader of de moeder kan ook onderdeel zijn van het traject. Of met alleen één (van de) kind(eren). Soms is een sessie met het hele gezin een onderdeel van het coachtraject daar dit de dynamiek van het gezin laat zien.

Methoden

Ik werk o.a. vanuit de oplossingsgerichte en systeemgerichte benadering:

Oplossingsgericht
De oplossingsgerichte benadering gaat uit vanuit wat er al is, wat er al wél goed gaat, zonder lang te blijven hangen in het probleem en/of in het verleden. Er wordt aangesloten bij de kwaliteiten en sterke kanten van de gezinsleden.

Systeemgericht
De systeemgerichte benadering wil zeggen dat de hele belevingswereld waar je als mens onderdeel van bent, wordt meegenomen. Dit begint met de familie waarin je bent opgegroeid. Ik werk met familie-opstellingen met poppetjes (tafelopstellingen) een krachtige methode waarbij patronen zichtbaar worden die ons leven en onze relaties beïnvloeden. Door je hier bewust van te worden, kunnen je deze gaan veranderen. Het geeft ook inzicht in emoties die steeds terugkomen als angst, woede, verdriet of schaamte.

TARIEVEN

Kennismakingsgesprek (kan ook telefonisch): geen kosten aan verbonden

Individuele coaching: €75 (60 min)

Relatie- / gezinscoaching : €95 (75 min)

Individuele coaching kind (t/m 18 jaar): €70

Telefonische coaching: €15 per kwartier

Bedragen zijn inclusief 21% BTW

Bovenstaande bedragen zijn voor particulieren. Voor zakelijke coachgesprekken vergoed door de werkgever gelden andere tarieven.

Als de genoemde bedragen niet haalbaar zijn, twijfel niet en neem vooral contact met mij op. Het zou jammer zijn als dit een belemmering is om om hulp te vragen. We kunnen in onderling overleg bekijken wat de mogelijkheden zijn.

Afzegging

Als je verhinderd bent kan een afspraak tot 24 uur van te voren worden afgezegd. Bij het niet nakomen of of te laat afzeggen van een afspraak wordt het volledige tarief in rekening gebracht.

Vergoedingen en belastingaftrek

Via de belastingdienst
Wanneer je als particulier de kosten voor coaching zelf betaalt, dan kun je deze kosten inclusief de BTW als scholingskosten aftrekken. Een voorwaarde is dat de coaching gericht is op het verkrijgen van een nieuwe baan of als leertraject gericht is op het functioneren op je werk. Kijk voor meer informatie op de site van de belastingdienst. De kosten voor coaching zijn voor zelfstandige ondernemers aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten.

Via de ziektekostenverzekering
De kosten van de sessies worden over het algemeen niet door de ziektekostenverzekeraars vergoed.

Via de werkgever
Werkgevers zijn vaak bereid om het traject te vergoeden, omdat het ook in hun belang is dat hun werknemers weer in balans komen. Vaak reserveert een werkgever een opleidingsbudget per medewerker. In het algemeen zijn de kosten van een cursus vele malen hoger dan die van een coachtraject. Bovendien wordt een coachtraject als veel effectiever ervaren. Informeer bij je werkgever, leidinggevende of personeelszaken.