MARTINE REINEKE

Levensloop

Al sinds mijn kinderjaren fascineert het menselijk gedrag mij. Met name als mensen zich anders voor doen dan ze zijn.

Waarom doen ze dat? Wat ligt daaraan ten grondslag? Wat wordt er tussen de gesproken woorden niet gezegd? Altijd ben ik op zoek naar het grotere plaatje, ik denk hierbij aan zo’n kleurplaat uit mijn jeugd vol stippen waar cijfertjes bijstaan. Zo is het ook met families: door de verbanden te leggen kom je er achter waar bepaald gedrag vandaan komt. Een workshop Familieopstellingen waar ik toen ik begin 30 was aan deelnam gaf hier al veel inzicht in.

Als mens en moeder in een eenoudergezin met drie kinderen (waarvan eentje inmiddels uit huis) ben ik mij er bijna dagelijks van bewust hoe belangrijk het is om jezelf te kunnen zijn, je te verbinden en niet te oordelen. Je weet tenslotte nooit helemaal wat er in iemand om gaat en wat zijn of haar verhaal is. Elk verhaal mag er zijn en mag gehoord worden. En een verhaal heeft altijd twee kanten: het is maar hoe je er naar kijkt.

Werkervaring

Het werken met en voor mensen heeft altijd als een rode draad door mijn leven heen gelopen.

Als consulent in het uitzendwezen, als PA/Officemanager en als zelfstandig fotograaf. Drie jaar in Brazilië wonen met mijn gezin, gaven mij een kijkje in een andere cultuur en die jaren hebben – doordat ik niet meer in mijn eigen vertrouwde omgeving zat – ertoe bijgedragen dat ik tegen mijzelf ‘aanliep’. Een belangrijk inzicht was dat mijn huwelijk ‘op’ was met als gevolg het besluit om alleen met drie jonge kinderen terug te gaan naar Nederland. Dat was een grote en emotionele stap: het voelde alsof ik weer bij ‘start’ stond, maar dit keer alleen.

Een traject bij een loopbaancoach hielp te onderzoeken wat ik als volgende stap wilde. Want het zinnetje ‘ik wil iets met kinderen doen’ bleef maar in mijn achterhoofd zitten. Deze coachsessies gaven mij veel zelfinzicht. De periode daaropvolgend – mijn contract kon niet verlengd worden en mijn relatie ging uit waarmee ook ons samengestelde gezin uit elkaar ging – bracht mij nog meer verdieping. Ik besloot een opleiding te gaan doen, waarin mijn interesse in het menselijk gedrag en die van kinderen samen kwamen: Gezins- en Opvoedcoach. Daarna volgden er nog meer want mijn nieuwsgierigheid is groot. Maar ja, eigenlijk is de belangrijkste leerschool het leven zelf.

  • Post –HBO opleiding Gezins- en Opvoedcoach (BGL  & Partners)
  • Systemische Opleidingen/Familieopstellingen  (o.a. bij UNLP, De Eerste Verdieping)
  • Basistraining ‘Begeleiden bij Verlies en Rouw’ (Buro Nazorg)
  • Opleiding Numerologie (Ans de Groot)
  • Training Voice Dialogue (Kollewijn/Mulder opleidingen)
  • Coördinator Scholen ‘Ereveld Vol Leven’ – een nieuwe vorm van herdenken (2016-2017)
  • Enkele hoofdstukken geredigeerd van het puberboek “Pubermania” – Ingrid van Essen en Kiki Mol-van der Lee (2015)

Lid van Nieuw Gezin Nederland

Lid van Bewust Haarlem – netwerk van en voor bewuste ondernemers

WERKWIJZE

Hoe ziet een coachtraject eruit? We beginnen indien gewenst met een (telefonisch) kennismakingsgesprek waarin ik samen met jou/jullie kijk wat er nodig is en wat ik daarin voor je/jullie kan betekenen. En, niet geheel onbelangrijk, of er een klik is. Het is van belang dat jullie je goed voelen bij mij als coach zodat we zoveel mogelijk kunnen bereiken. Het is tenslotte een proces waar we samen mee aan de slag gaan: jij als de bestuurder van je eigen bus, ik als bijrijder.

Cliënten omschrijven mijn aanpak als betrokken, liefdevol en met humor. Vooral dat laatste is belangrijk: humor brengt lichtheid en geeft een opening om dingen net even op een andere wijze te ervaren.

Op basis van de kennismaking bepalen we het aantal sessies. Dit kan verschillen van twee tot vijf gesprekken aangezien iedereen en daarmee ook elk traject uniek is. We plannen de afspraken en frequentie hiervan in overleg. Betreft de hulpvraag het gezin, dan is het wenselijk dat beide ouders aanwezig zijn, maar een individueel gesprek met alleen de vader of de moeder kan ook onderdeel zijn van het traject. Of met alleen één (van de) kind(eren). Soms is een sessie met het hele gezin een onderdeel van het coachtraject daar dit de dynamiek van het gezin laat zien.

Methoden

Ik werk o.a. vanuit de oplossingsgerichte en systeemgerichte benadering:

Oplossingsgericht
De oplossingsgerichte benadering gaat uit vanuit wat er al is, wat er al wél goed gaat, zonder lang te blijven hangen in het probleem en/of in het verleden. Er wordt aangesloten bij ieders kwaliteiten en sterke kanten.

Systeemtherapie
De systeemgerichte benadering wil zeggen dat de hele belevingswereld waar je onderdeel van bent, wordt meegenomen. Dit begint met de familie waarin je bent opgegroeid. Ik werk met familie-opstellingen o.a. met poppetjes (tafelopstellingen) een krachtige methode waarbij patronen zichtbaar worden die ons leven en onze relaties beïnvloeden. Door je hier bewust van te worden, kunnen je deze gaan veranderen. Het geeft ook inzicht in emoties die steeds terugkomen als angst, woede, verdriet of schaamte.

Numerologie
Numerologie is de leer van de betekenis van getallen. Net als de astrologie, waar het aan gerelateerd is, is het een methode om jezelf en situaties beter te begrijpen en je bewust te worden van wie je bent.

Een numeroscoop is de berekening die gemaakt wordt met behulp van de getallen uit jouw geboortedatum. Elk getal heeft een eigen trilling en bijzondere betekenis. Een numerologisch consult brengt licht op je levensvragen, het geeft zicht op je levensdoel, welke lessen je mag leren, wat je talenten en kwaliteiten zijn, waar je uitdagingen zitten en zelfs hoe je overkomt op andere mensen. Tevens kan ik naar je relatie (partner, familie e.d.) kijken.

Een numeroscoop kan je een frisse blik geven op het karakter van je zoon/dochter en daarmee handvatten geven in de opvoeding. Het ouderschap kan gepaard gaan met twijfel en onzekerheid: doe ik het wel goed, waarom reageert mijn kind altijd zo? Ook als je niet op zoek bent naar antwoorden kan de numeroscoop belangrijke informatie geven. Door herkenning kun je bepaalde dingen in perspectief plaatsen of juist bevestiging krijgen dat je op de juiste weg zit.

Mensen die bij mij komen voor een numerologie consult ervaren het als een kijkje in de ziel, het geeft inzicht en richting.

TARIEVEN

Kennismakingsgesprek (kan ook telefonisch/online): geen kosten aan verbonden

Individuele coaching: €85 (60 min)

Relatie- / ouder-, gezinscoaching : €100 (60 min)

(Relatie) Sessies voor 2 of meer personen duren gemiddeld 75 min per sessie.

Individuele coaching kind (t/m 18 jaar): €75 (60 min)

Tevens Online/Telefonische coaching (minimum van 30 min)

Numerologie sessie: €95 (60-75 min)

De tarieven zijn vrijgesteld van BTW

Bovenstaande bedragen zijn voor particulieren. Voor zakelijke coachgesprekken vergoed door de werkgever gelden andere tarieven.

Als de genoemde bedragen niet haalbaar zijn, twijfel niet en neem vooral contact met mij op. Het zou jammer zijn als dit een belemmering is om om hulp te vragen. We kunnen in onderling overleg bekijken wat de mogelijkheden zijn.

Afzegging

Als je verhinderd bent kan een afspraak tot 24 uur van te voren worden afgezegd. Bij het niet nakomen of of te laat afzeggen van een afspraak wordt de sessie in rekening gebracht.

Vergoedingen

Via de ziektekostenverzekering
Op dit moment worden de kosten van de sessies niet door de ziektekostenverzekeraars vergoed.

Via de werkgever
Werkgevers zijn vaak bereid om het traject te vergoeden, omdat het ook in hun belang is dat hun werknemers weer in balans komen. Vaak reserveert een werkgever een opleidingsbudget per medewerker. In het algemeen zijn de kosten van een cursus vele malen hoger dan die van een coachtraject. Bovendien wordt een coachtraject als veel effectiever ervaren. Informeer bij je werkgever, leidinggevende of personeelszaken.