SAMENGESTELD / NIEUW GEZIN

Een gezin met 7 kinderen is weer normaal

Het opbouwen van een samengesteld gezin kost veel tijd, vereist inzicht en vraagt om heldere afspraken. Het is geen eenvoudige opgave, maar het is absoluut niet onmogelijk. Communicatie is ook in een ‘gewoon’ gezin belangrijk, maar in een samengesteld gezin van essentieel belang.

Het is dus zeker geen overbodige luxe om begeleiding van buitenaf in te schakelen. Het is zelfs aan te bevelen om hier in een vroeg stadium mee te beginnen en niet te wachten totdat zich serieuze problemen aandienen en het misloopt.

“Die eeuwige planning en logistiek…., om gék van te worden!”

Veel gehoorde problemen zijn:

  • Verschillende opvoedstijlen
  • Conflicten met de ex-partner
  • De verwachtingen zijn vaak (te) groot. Je denkt dat de liefde tussen jou en je partner alles kan overwinnen
  • Gaan we samenwonen en zo ja, wanneer en waar? Om financiële redenen moet dit soms
  • Onduidelijke positie van de stiefouder
  • Schuldgevoelens: de liefde voor je eigen kind is anders dan voor je stiefkind
  • Problemen in de communicatie: je bent niet altijd fulltime met elkaar
  • Onrust in het gezin door wisselende gezinssamenstelling (co-ouderschap)
  • Loyaliteitsconflicten
  • Kinderen in de puberfase: als gezin wil je saamhorigheid, een puber wil zich juist losmaken

Vader, moeder en twee kinderen: het klassieke gezin, natuurlijk zijn die er nog. Maar een gezin met bijvoorbeeld een vader en een stiefmoeder en meerdere (stief)zusjes en (stief)broertjes is inmiddels ook redelijk gewoon geworden.

Bij een ‘gewoon’ gezin groei je samen van het begin af aan met elkaar mee, eerst met z’n tweeën, en daarna met de uitbreiding. Bij een samengesteld gezin kom je bijna van het een op het andere moment in elkaars leven, zonder voorgeschiedenis. Dit kan heel uitdagend zijn.

Goede voorbereiding is het halve werk

Hoe is dit bij jullie? Misschien denken jullie er aan om te gaan samenwonen, een nieuw gezin te worden. Of hebben jullie deze stap al gezet. Weer gaan samenwonen met kinderen is moeilijker dan je misschien denkt.

Vanuit mijn kennis over en mijn persoonlijke ervaring met samengestelde gezinnen kan ik ondersteuning bieden om ieder zijn/haar plek te laten vinden binnen het nieuwe gezin. Met respect voor de verschillende karakters en inbreng. Het heeft de voorkeur dat beide partners deelnemen aan de gesprekken. Een sessie met het hele gezin kan ook onderdeel zijn van het traject.

Als vooral één van de partners moeite heeft met zijn of haar rol als (stief)ouder, zijn individuele gesprekken vanzelfsprekend ook mogelijk. Ben je geïnteresseerd, neem dan contact met mij op.

Er zijn nu 80% meer samengestelde gezinnen dan 10 jaar geleden. Van alle samengestelde gezinnen gaat ongeveer 60% binnen twee jaar weer uit elkaar.
“Het vormen van een samengesteld gezin kent meer uitdagingen dan je vooraf, met een roze bril op, denkt. Toen wij tegen deze muur aan liepen heeft Martine ons, met haar positieve benadering, goede handvatten gegeven om er een harmonieus geheel van te maken.” Lieselotte (46) en Martijn (41)