SAMENGESTELD / NIEUW GEZIN

Een gezin met 7 kinderen is weer normaal

Het opbouwen van een samengesteld gezin kost veel tijd, vereist inzicht en vraagt om heldere afspraken. Het is niet makkelijk, maar het is absoluut niet onmogelijk. Communicatie is hierbij van essentieel belang.

Het is dus zeker geen overbodige luxe om begeleiding van buitenaf in te schakelen. Het is zelfs aan te bevelen om hier in een vroeg stadium mee te beginnen en niet te wachten totdat de problemen zich aandienen.

“Die eeuwige planning en logistiek…., om gék van te worden! Martine heeft ons daar hele fijne handvatten voor gegeven.

Veel gehoorde problemen zijn:

  • Verschillende opvoedstijlen
  • Conflicten met de ex-partner
  • De verwachtingen zijn vaak (te) groot. Je denkt dat de liefde tussen jou en je partner alles kan overwinnen
  • Gaan we samenwonen en zo ja, wanneer en waar? Om financiële redenen moet dit soms
  • Onduidelijke positie van de stiefouder
  • Schuldgevoelens: de liefde voor je eigen kind is anders dan voor je stiefkind
  • Problemen in de communicatie: je bent niet altijd fulltime met elkaar
  • Onrust in het gezin door wisselende gezinssamenstelling (co-ouderschap)
  • Loyaliteitsconflicten
  • Kinderen in de puberfase: als gezin wil je saamhorigheid, een puber wil zich juist losmaken

Goede voorbereiding is het halve werk

Hoe is dit bij jullie? Vanuit mijn kennis over en mijn persoonlijke ervaring met samengestelde gezinnen kan ik ondersteuning bieden om ieder zijn/haar plek te laten vinden binnen het nieuwe gezin. Met respect voor de verschillende karakters en inbreng. Het heeft de voorkeur dat beide partners deelnemen aan de gesprekken. Een sessie met het hele gezin kan ook onderdeel zijn van het traject.

Als vooral één van de partners moeite heeft met zijn of haar rol als (stief)ouder, zijn individuele gesprekken vanzelfsprekend ook mogelijk. Ben je geïnteresseerd, neem dan contact met mij op.

Er zijn nu 80% meer samengestelde gezinnen dan 10 jaar geleden. Van alle samengestelde gezinnen gaat ongeveer 60% binnen twee jaar weer uit elkaar.

“Het vormen van een samengesteld gezin kende meer uitdagingen dan we vooraf, met een roze bril op, dachten. Toen wij tegen deze muur aan liepen heeft Martine ons, met haar positieve benadering, goede handvatten gegeven om er een harmonieus geheel van te maken. Het ‘praten’ met de poppetjes gaf ons vooral inzicht in de onderlinge dynamiek. Echt bijzonder!” Lieselotte (46) en Martijn (41)